accord v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za accord v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za accord v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

accord v slovarju PONS

Prevodi za accord v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za accord v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

accord Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文