alarm v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za alarm v slovarju angleščina»francoščina

I.alarm [Brit əˈlɑːm, Am əˈlɑrm] SAMOST

3. alarm → alarm clock

glej tudi alarm clock

alarm v slovarju PONS

Prevodi za alarm v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za alarm v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

alarm Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文