assistance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assistance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assistance [Brit əˈsɪst(ə)ns, Am əˈsɪstəns] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za assistance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

assistance v slovarju PONS

Prevodi za assistance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za assistance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

assistance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

assistance iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文