awake v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za awake v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.awake <prét awoke, or awaked, liter part passé awoken or awaked liter > [Brit əˈweɪk, Am əˈweɪk] GLAG preh.

III.awake <prét awoke, or awaked, liter part passé awoken or awaked liter > [Brit əˈweɪk, Am əˈweɪk] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za awake v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

awake v slovarju PONS

Prevodi za awake v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.awake <awoke, awoken [or -d, awoken Am ]> [əˈweɪk] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za awake v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

awake Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文