channel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za channel v slovarju angleščina»francoščina

I.channel [Brit ˈtʃan(ə)l, Am ˈtʃænl] SAMOST

II.channel <part prés channelling,, channeling, Am prét, part passé channelled, channeled Am > [Brit ˈtʃan(ə)l, Am ˈtʃænl] GLAG preh.

channel-hop <part prés channel-hopping; prét, part passé channel-hopped> GLAG nepreh.

I.channel off GLAG [Brit ˈtʃan(ə)l -, Am ˈtʃænl -] (channel off [sth], channel [sth] off)

channel v slovarju PONS

Prevodi za channel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za channel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

channel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文