comb v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comb v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.comb out GLAG [Brit kəʊm -, Am koʊm -] (comb out [sth], comb [sth] out)

I.comb through GLAG [Brit kəʊm -, Am koʊm -] (comb through [sth])

fine-tooth comb, fine-toothed comb [Brit, Am ˈˌfaɪn ˌtuθ ˈˌkoʊm] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za comb v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

comb v slovarju PONS

Prevodi za comb v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za comb v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

comb Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文