combined v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za combined v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

combined [Brit kəmˈbʌɪnd, Am kəmˈbaɪnd] PRID

I.combine SAMOST [Brit ˈkɒmbʌɪn, Am ˈkɑmˌbaɪn]

2. combine FARM → combine harvester

glej tudi combine harvester

Prevodi za combined v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

combined v slovarju PONS

Prevodi za combined v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za combined v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

combined Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

combined iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文