competition v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za competition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

competition [Brit kɒmpɪˈtɪʃ(ə)n, Am ˌkɑmpəˈtɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za competition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

competition v slovarju PONS

Prevodi za competition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za competition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

competition Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文