cruise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cruise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. cruise MILIT → cruise missile

glej tudi cruise missile

Individual translation pairs

Prevodi za cruise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cruise v slovarju PONS

Prevodi za cruise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za cruise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cruise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文