delicate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za delicate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.delicate [Brit ˈdɛlɪkət, Am ˈdɛlɪkət] PRID

Prevodi za delicate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

delicate v slovarju PONS

Prevodi za delicate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za delicate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

delicate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文