division v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za division v slovarju angleščina»francoščina

division [Brit dɪˈvɪʒ(ə)n, Am dəˈvɪʒən] SAMOST

glej tudi Division

glej tudi Speaker

division v slovarju PONS

Prevodi za division v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za division v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

division Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文