enthusiasm v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enthusiasm v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enthusiasm [Brit ɪnˈθjuːzɪaz(ə)m, ɛnˈθjuːzɪaz(ə)m, Am ɪnˈθ(j)uziˌæzəm, ɛnˈθ(j)uziˌæzəm] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za enthusiasm v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

enthusiasm v slovarju PONS

Prevodi za enthusiasm v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za enthusiasm v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

enthusiasm Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文