entirely v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entirely v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entirely [Brit ɪnˈtʌɪəli, ɛnˈtʌɪəli, Am ənˈtaɪ(ə)rli] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za entirely v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entirely v slovarju PONS

entirely Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文