export v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za export v slovarju angleščina»francoščina

I.export SAMOST [Brit ˈɛkspɔːt, Am ˈɛkˌspɔrt]

II.export GLAG preh. [Brit ɪkˈspɔːt, ɛkˈspɔːt, ˈɛkspɔːt, Am ɪkˈspɔrt, ˈɛkspɔrt] (all contexts)

III.export GLAG nepreh. [Brit ɪkˈspɔːt, ɛkˈspɔːt, ˈɛkspɔːt, Am ɪkˈspɔrt, ˈɛkspɔrt]

export v slovarju PONS

Prevodi za export v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za export v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

export Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文