externals v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za externals v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

external [Brit ɪkˈstəːn(ə)l, ɛkˈstəːn(ə)l, Am ɪkˈstərnl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za externals v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

externals v slovarju PONS

externals Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

externals iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

externals iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文