fantasy v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fantasy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fantasy [Brit ˈfantəsi, ˈfantəzi, Am ˈfæn(t)əsi] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za fantasy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fantasy v slovarju PONS

Prevodi za fantasy v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za fantasy v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fantasy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文