favourite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za favourite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.favourite Brit, favorite Am [Brit ˈfeɪv(ə)rɪt, Am ˈfeɪv(ə)rət] SAMOST

II.favourite Brit, favorite Am [Brit ˈfeɪv(ə)rɪt, Am ˈfeɪv(ə)rət] PRID

III.favourite Brit, favorite Am [Brit ˈfeɪv(ə)rɪt, Am ˈfeɪv(ə)rət] GLAG preh. INFOR

Individual translation pairs
+ subj attr to be evens favourite

Prevodi za favourite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

favourite v slovarju PONS

Prevodi za favourite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za favourite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

favourite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文