flag v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flag v slovarju angleščina»francoščina

II.flag <part prés flagging; prét, part passé flagged> [Brit flaɡ, Am flæɡ] GLAG preh.

III.flag <part prés flagging; prét, part passé flagged> [Brit flaɡ, Am flæɡ] GLAG nepreh.

I.flag down GLAG [Brit flaɡ -, Am flæɡ -] (flag [sth] down, flag down [sth])

flag-waving [Brit, Am ˈflæɡ ˌweɪvɪŋ] SAMOST pej

flag v slovarju PONS

Prevodi za flag v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za flag v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flag Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文