hedge v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hedge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hedge against GLAG [Brit hɛdʒ -, Am hɛdʒ -] FIN (hedge against [sth])

hedge-hop <part prés hedge-hopping; prét, part passé hedge-hopped> [Am ˈhɛdʒˌhɑp] GLAG nepreh.

Prevodi za hedge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hedge v slovarju PONS

Prevodi za hedge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za hedge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hedge Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文