items v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za items v slovarju angleščina»francoščina

I.item [Brit ˈʌɪtəm, Am ˈaɪdəm] SAMOST

II.item [Brit ˈʌɪtəm, Am ˈaɪdəm] PRIS COM (when listing)

Individual translation pairs

items v slovarju PONS

Prevodi za items v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
lot m

Prevodi za items v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

items Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文