jog v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jog v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.jog <part prés jogging; prét, part passé jogged> [Brit dʒɒɡ, Am dʒɑɡ] GLAG preh.

III.jog <part prés jogging; prét, part passé jogged> [Brit dʒɒɡ, Am dʒɑɡ] GLAG nepreh.

Prevodi za jog v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jog v slovarju PONS

Prevodi za jog v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za jog v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jog Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文