lacking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lacking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lacking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

lacking v slovarju PONS

Prevodi za lacking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za lacking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

lacking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文