maybe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maybe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi] PRIS

II.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi] SAMOST

III.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi]

Individual translation pairs

Prevodi za maybe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

maybe v slovarju PONS

maybe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文