medium v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za medium v slovarju angleščina»francoščina

I.medium [Brit ˈmiːdɪəm, Am ˈmidiəm] SAMOST

II.medium [Brit ˈmiːdɪəm, Am ˈmidiəm] PRID

medium-length [Brit ˌmiːdɪəmˈlɛnθ, Am ˌmidiəmˈlɛŋ(k)θ] PRID

medium-dry [Brit miːdɪəmˈdrʌɪ, Am ˌmidiəmˈdraɪ] PRID

I.medium-term [Brit miːdɪəmˈtəːm, Am ˈmidiəmˌtərm] SAMOST

II.medium-term [Brit miːdɪəmˈtəːm, Am ˈmidiəmˌtərm] PRID

medium v slovarju PONS

Prevodi za medium v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za medium v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

medium Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

medium iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za medium v slovarju francoščina»angleščina

medium iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文