moderate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moderate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.moderate SAMOST [Brit ˈmɒd(ə)rət, Am ˈmɑd(ə)rət]

II.moderate PRID [Brit ˈmɒd(ə)rət, Am ˈmɑd(ə)rət]

Prevodi za moderate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moderate v slovarju PONS

Prevodi za moderate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.moderate [ˈmɒdərət, Am ˈmɑ:dɚ-] SAMOST POL

Individual translation pairs

Prevodi za moderate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moderate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文