modern v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za modern v slovarju angleščina»francoščina

I.modern [Brit ˈmɒd(ə)n, Am ˈmɑdərn] SAMOST

II.modern [Brit ˈmɒd(ə)n, Am ˈmɑdərn] PRID

glej tudi Secondary schools

modern v slovarju PONS

Prevodi za modern v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za modern v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

modern Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文