pilot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pilot v slovarju angleščina»francoščina

I.pilot [Brit ˈpʌɪlət, Am ˈpaɪlət] SAMOST

II.pilot [Brit ˈpʌɪlət, Am ˈpaɪlət] PRID

pilot v slovarju PONS

Prevodi za pilot v slovarju angleščina»francoščina

pilot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文