positive v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za positive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.positive [Brit ˈpɒzɪtɪv, Am ˈpɑzədɪv] SAMOST

II.positive [Brit ˈpɒzɪtɪv, Am ˈpɑzədɪv] PRID

false positive [ˌfɔːls ˈpɒzɪtɪv, Amˌfɔls ˈpɑzədɪv] SAMOST MED

Prevodi za positive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

positive v slovarju PONS

Prevodi za positive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za positive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

positive Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文