potential v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za potential v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.potential [Brit pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l, Am pəˈtɛn(t)ʃəl] SAMOST (all contexts)

II.potential [Brit pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l, Am pəˈtɛn(t)ʃəl] PRID (possible)

Individual translation pairs

Prevodi za potential v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

potential v slovarju PONS

Prevodi za potential v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za potential v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

potential Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

potential iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za potential v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文