purchasing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za purchasing v slovarju angleščina»francoščina

purchasing [Brit ˈpəːtʃəsɪŋ, Am ˈpərtʃəsɪŋ] SAMOST

I.purchase [Brit ˈpəːtʃɪs, Am ˈpərtʃəs] SAMOST

purchasing v slovarju PONS

Prevodi za purchasing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.purchase [ˈpɜ:tʃəs, Am ˈpɜ:rtʃəs] SAMOST form

Prevodi za purchasing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

purchasing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文