requirement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za requirement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

requirement [Brit rɪˈkwʌɪəm(ə)nt, Am rəˈkwaɪ(ə)rmənt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za requirement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

requirement v slovarju PONS

requirement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

requirement iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za requirement v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文