riot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za riot v slovarju angleščina»francoščina

I.riot [Brit ˈrʌɪət, Am ˈraɪət] SAMOST

anti-riot [Brit ˌantɪˈrʌɪət, Am ˌæn(t)iˈraɪət, ˌænˌtaɪˈraɪət] PRID

riot v slovarju PONS

Prevodi za riot v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za riot v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

riot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be a riot inf
to run riot fig

riot iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za riot v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文