shelter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shelter v slovarju angleščina»francoščina

I.shelter [Brit ˈʃɛltə, Am ˈʃɛltər] SAMOST

shelter v slovarju PONS

Prevodi za shelter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za shelter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shelter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文