silly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za silly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.silly [Brit ˈsɪli, Am ˈsɪli] SAMOST inf, child language

III.silly [Brit ˈsɪli, Am ˈsɪli] PRIS (senseless)

Prevodi za silly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

silly v slovarju PONS

Prevodi za silly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za silly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

silly Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文