smoking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smoking v slovarju angleščina»francoščina

I.smoking [Brit ˈsməʊkɪŋ, Am ˈsmoʊkɪŋ] SAMOST MED

II.smoking [Brit ˈsməʊkɪŋ, Am ˈsmoʊkɪŋ] PRID épith

non-smoking [Brit nɒnˈsməʊkɪŋ, Am ˌnɑnˈsmoʊkɪŋ] PRID

anti-smoking [Brit ˌantɪˈsməʊkɪŋ, Am ˌæn(t)iˈsmoʊkɪŋ, ˌænˌtaɪˈsmoʊkɪŋ] PRID

smoking v slovarju PONS

Prevodi za smoking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

smoking car SAMOST Am, smoking compartment SAMOST RAIL

Prevodi za smoking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smoking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文