specification v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za specification v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.specification [Brit ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n, Am ˌspɛsəfəˈkeɪʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za specification v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

specification v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文