strictly v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za strictly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za strictly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strictly v slovarju PONS

Prevodi za strictly v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za strictly v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strictly Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

(strictly) for the birds Am, Aus inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文