surplus v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za surplus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.surplus <pl surpluses> [Brit ˈsəːpləs, Am ˈsərpləs] SAMOST

II.surplus [Brit ˈsəːpləs, Am ˈsərpləs] PRID tjrs épith (gen)

Prevodi za surplus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
surplus épith
surplus épith

surplus v slovarju PONS

Prevodi za surplus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za surplus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

surplus Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文