tough v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tough v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.tough out GLAG [Brit tʌf -, Am təf -] inf (tough [sth] out)

Prevodi za tough v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tough v slovarju PONS

Prevodi za tough v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tough v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tough Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文