angleško » nemški

III . de·sign [dɪˈzaɪn] SAMOST

1. design (plan or drawing):

3. design (arrangement of form, colour):

Design nt +gen
Bauart ž

5. design (pattern):

Muster nt

6. design fam (dishonest intentions):

ˈeco-de·sign GLAG preh. ECOL

guil·loche de·sign [gɪˈlɒʃ-, -ləʊʃ-, Am -ˈlɑ:ʃ-] SAMOST ECON

II . in·tel·li·gent de·ˈsign SAMOST modifier

Intelligent-Design-

Intelligent Design SAMOST

guilloche design SAMOST MKT-WB

Strokovno besedišče

product design SAMOST MKTG

Strokovno besedišče

design chart

Strokovno besedišče

design criterion MODEL, APPRAISAL

Strokovno besedišče

design interval T.OBSERV

Strokovno besedišče

design speed traffic flow, INFRASTR, transport safety

Strokovno besedišče

design standard INFRASTR

Strokovno besedišče

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文