angleško » nemški

walk·er [ˈwɔ:kəʳ, Am ˈwɑ:kɚ] SAMOST

2. walker (as sport):

Geher(in) m (ž)

3. walker Am (walking frame):

4. walker (for baby):

5. walker pej (single):

6. walker (companion):

ˈbaby walk·er SAMOST

ˈdog walk·er SAMOST

ˈrope-walk·er SAMOST dated

ˈtight·rope walk·er SAMOST

ˈtrack walk·er SAMOST RAIL

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文