angleško » slovenski

ˈpay ne·go·tia·tions SAMOST pl

ˈpeace ne·go·tia·tions SAMOST pl

ne·go·tia·tion [nɪˌgəʊʃiˈeɪʃən] SAMOST

ˈwage ne·go·tia·tion SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文