angleško » slovenski

I . spoil [spɔɪl] SAMOST

1. spoil no pl (debris):

2. spoil (profits):

spoils pl

3. spoil Am POL (advantages):

spoils pl
koristi ž pl

II . spoil <spoiled [or spoilt], spoiled [or spoilt]> [spɔɪl] GLAG preh.

III . spoil <spoiled [or spoilt], spoiled [or spoilt]> [spɔɪl] GLAG nepreh.

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文