PME v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za PME v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

PME [peɛmə] SAMOST fpl abbr

PME → petites et moyennes entreprises

Individual translation pairs

Prevodi za PME v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

PME v slovarju PONS

Prevodi za PME v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

PME [peɛmø] SAMOST ž

Prevodi za PME v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

PME iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文