Venezuela v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Venezuela v slovarju PONS

Prevodi za Venezuela v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za Venezuela v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Venezuela Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文