adjoint v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za adjoint v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.adjoint (adjointe) [adʒwɛ̃, ɛ̃t] SAMOST m (ž) COM

II.adjoint SAMOST m

III.adjoint (adjointe) [adʒwɛ̃, ɛ̃t]

II.s'adjoindre GLAG povr

Prevodi za adjoint v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

adjoint v slovarju PONS

Prevodi za adjoint v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za adjoint v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

adjoint Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文