braquer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za braquer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.braquer [bʀake] GLAG nepreh. MOTOR

III.se braquer GLAG povr

contre-braquer, contrebraquer [kɔ̃tʀəbʀake] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za braquer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

braquer v slovarju PONS

Prevodi za braquer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za braquer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

braquer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文