comédie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comédie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

comédie [kɔmedi] SAMOST ž

tragi-comédie <pl tragi-comédies>, tragicomédie <pl tragicomédies> [tʀaʒikɔmedi] SAMOST ž

Comédie-Française Info

Comédie-Française [kɔmedifʀɑ̃sɛz]

Prevodi za comédie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comédie v slovarju PONS

Prevodi za comédie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za comédie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comédie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文