concurrence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za concurrence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.concurrence [kɔ̃kyʀɑ̃s] SAMOST ž

II.jusqu'à concurrence de PREDLOG

concurrencer [kɔ̃kyʀɑ̃se] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za concurrence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

concurrence v slovarju PONS

Prevodi za concurrence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

concurrence [kɔ̃kyʀɑ̃s] SAMOST ž sans pl

concurrencer [kɔ̃kyʀɑ̃se] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za concurrence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

concurrence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文