crâne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crâne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.crâne [kʀɑn] PRID

II.crâne [kʀɑn] SAMOST m

III.crâne [kʀɑn]

Individual translation pairs

Prevodi za crâne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

crâne v slovarju PONS

Prevodi za crâne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crâne [kʀɑn] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za crâne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crâne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文